Testamente

Testamente

I et testamente kan du råde over de ejendele du efterlader ved din død.

Hos DRACHMANN ADVOKATER ved vi, hvor vigtigt det er at få oprettet et testamente. Dette vil gøre det nemmere for de efterladte og kan løfte en stor byrde af alles skuldre. Ved oprettelse af et gennemarbejdet testamente kan man optimere behandlingen af sit dødsbo, og undgå stridigheder.

Vi tilbyder derfor hjælp og rådgivning i forbindelse med oprettelsen af testamenter, så du ikke er tvivl om, hvad der vil ske, den dag du ikke er her mere.  

Vi sikrer også et samspil mellem dine pensioners udbetalinger og dine ønsker til arvens fordeling.

Hos DRACHMANN ADVOKATER er vi specialister i at udarbejde alle former for testamenter og vi kan være behjælpelige med at udforme det testamente, som vil være den bedste løsning for dig og din familie.

Læs mere om Testamente

Længstlevende kan sidde i uskiftet bo

Hvis man er gift og kun har fælles børn samt delingsformue, så har længstlevende ret til at sidde i uskiftet bo. I praksis betyder dette, at længstlevende ægtefælle kan vælge at beholde rådigheden over hele førstafdødes del af formuen, indtil længstlevende selv dør.

Hvis der i et ægteskab er børn fra tidligere forhold og/eller særeje, kan længstlevende ægtefælle ikke hensidde i uskiftet bo. I denne situation er det derfor vigtigt at forholde sig til hvorledes man ønsker arven fordelt mellem ens børn og ægtefælle.

I denne situation kan man også vælge at spørge børn fra tidligere forhold, om de på forhånd vil afgive en erklæring om, at længstlevende ægtefælle kan hensidde i uskiftet bo.

Hos DRACHMANN ADVOKATER kan vi være behjælpelige med at udforme en sådan erklæring og give rådgivning om muligheden for at sidde i uskiftet bo, så du kan finde den bedste løsning for dig og din familie.

 

Ægtefæller uden børn

Hvis man lever i et ægteskab uden børn, kan det være relevant at at oprette et testamente for at sikre, at man selv har indflydelse på, hvem arven tilfalder efter længstlevende ægtefælle.

Hvis ikke man har oprettet et testamente, vil begge ægtefællers slægt arve efter længstlevende. De specifikke arvinger afhænger således af, hvem der er i live på tidspunktet for længstlevendes død. Derfor er det oftest tilfældigt, hvem der ender med at arve efter længstlevende - og i tilfælde af ingen overlevende arvinger, vil arven tilfalde statskassen.

I denne situation kan det for mange give en ro, at der er taget stilling til, hvordan arven fordeles, den dag man ikke er her mere.

Overvejer man i denne situation - eller generelt - at begunstige søskende, nevøer, niecer eller andre uden familiære relationer i et testamente, kan det være fordelagtigt at indføre en bestemmelse, hvor en velgørende organisation begunstiges med 30 % af arven mod, at organisationen betaler boafgiften.

Det er ikke kun fordelagtig for de arvinger, som vil få lidt mere i arv, men ligeledes fordelagtigt for den velgørende organisation, som begunstiges, da denne som udgangspunkt er fritaget for at betale boafgift, og en del af arven dermed vil blive doneret til en god sag.

Du kan læse mere om, hvilke foreninger og organisationer, som er omfattet på Det Gode Testamente

Har du spørgsmål vedrørende 30%-løsningen, eller ønsker du rådgivning i forbindelse med oprettelse af testamente, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Ugifte samlevende med fælles børn

Hvis man som par lever sammen og har børn sammen, men ikke er gift, vil den længstlevende samlever kunne komme i økonomiske vanskeligheder ved førstafdødes død, da samlevende ikke arver hinanden.

Hvis ikke man har oprettet et testamente, så er det børnene der skal arve hele afdødes formue, hvilket i mange situationer betyder, at længstlevende samlever vil have svært ved at kunne blive boende i det fælles hjem.

Hos DRACHMANN ADVOKATER kan vi være behjælpelige med udfærdigelsen af et testamente, hvor det kan sikres, at børnenes arv nedsættes og længstlevende samlever også arver.

Hvis en række betingelser er opfyldt, bl.a. at man skal have boet sammen i mindst to år eller vente barn sammen, kan vi også være behjælpelige med at oprette et udvidet samlevertestamente. Dette testamente stiller samlevende på næsten lige fod med ægtefæller, i en arveretlig forstand. Her kan man bestemme, at man skal arve hinanden, og at arven til ens børn skal begrænses til tvangsarven, som svarer til 1/16 af den samlede formue.

Dog har man ikke mulighed for at sidde i uskiftet bo og man er heller ikke undtaget fra at skulle betale boafgift, som ægtefæller er.

 

Sammenbragte familier

Hvis man er en sammenbragt familie, er det relevant at overveje et testamente.

Den arv man efterlader sig, vil altid fordeles efter de almindelige regler i loven, hvis ikke der er lavet et testamente, og i loven er der ikke er taget højde for stedbørn. Det er derfor vigtigt at tage stilling til, om der skal tilfalde en del af arven efter dig til alle dine børn, inklusive stedbørn, da de ikke automatisk vil få del i arven efter dig. Hvis du har børn fra både tidligere og nuværende forhold, så skal disse børn arve på lige fod med hinanden. Hvis ikke du ønsker dette, er det også muligt at begrænse arven til en eller flere livsarvinger, til deres tvangsarv, som er en ¼ af den arv, som efter lovens almindelige regler ville tilfalde dem.

Som beskrevet i afsnittet om uskiftet bo, så er dette ikke muligt for sammenbragte familier, hvis ikke særbørnene har givet tilladelse hertil, enten på forhånd eller ved førstafdødes død. Hvis man ønsker at sikre længstlevendes økonomiske forhold, men særbørnene ikke vil give tilladelse til, at længstlevende kan hensidde i uskiftet bo, kan længstlevendes økonomiske sikkerhed sikres ved testamente, hvor længstlevende begunstiges mest muligt.

 

Særeje

Den arv, som tilfalder dine arvinger, vil normalt være underlagt bodeling, hvis dine arvinger skulle blive separeret eller skilt fra deres ægtefæller.

For at undgå, at en arvings fraskilte eller fraseparerede ægtefælle overtager en del af arven fra dig, kan vi hos DRACHMANN ADVOKATER være behjælpelige med at udfærdige et testamente med en særejebestemmelse i. Bemærk, at der findes flere forskellige typer af særejer og sammen kan vi  finde en type, der passer bedst i din situation.

 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om særejebestemmelser i testamenter.

 

Båndlagt arv

Hos DRACHMANN ADVOKATER kan vi være behjælpelige med at udforme testamenter, hvori arven til en eller flere af dine arvinger bliver båndlagt.

 

En båndlæggelse af arv kan være relevant, hvis ikke du føler dig tryg ved at overlade en stor sum penge direkte til alle dine arvinger eller specifikke arvinger.

Man kan eksempelvis beslutte, at arven skal båndlægges indtil en bestemt alder eller at båndlæggelsen medfører, at arven kun kan bruges på specifikke ting, eksempelvis investering i fast ejendom.

 

Der er nogle specifikke regler om båndlæggelse, herunder en række begrænsninger hertil. Vi kan guide dig gennem reglerne.

 

Børnetestamenter

Et børnetestamente kan sikre, at man som forælder får en indflydelse på beslutningen om, hvem der skal have forældremyndigheden over ens barn, hvis det forfærdelige skulle ske, at man måtte gå bort før ens barn, er blevet myndig.

Et børnetestamente er derfor relevant for alle forældre uanset om man har eneforældremyndighed eller fælles forældremyndighed.

Hos DRACHMANN ADVOKATER kan vi være behjælpelige med at udfærdige et børnetestamente, som sikrer en klar tilkendegivelse om, hvem du som forælder, vurderer at være bedst egnet til at varetage omsorgen for dit barn, i det tilfælde, at dit barn bliver forældreløst.

Et sådant testamente vil være en stor hjælp for Familieretshuset, når de skal træffe afgørelse om forældremyndighedsspørgsmålet. Afgørelser træffes ud fra barnets bedste, hvorfor en tilkendegivelse kun følges, hvis det er i barnets interesse. Bemærk at der er forskel på reglerne, alt efter om du har forældremyndighed alene eller denne er delt.

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Testamente

§

Artikler om Testamente

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN