Planlovgivning

Planlovgivning

Planloven er den lov som det offentlige bl.a. skal overholde når der sker landsplanlægning, kommunalplanlægning og lokalplanlægning.

Loven skal sikre en sammenhængende planlægning, som forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om natur, miljø og klima, samtidig med at loven skal skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet.

Der er således ingen tvivl om, at intentionerne med Planloven er gode og reelle, men i virkelighedens verden er planlægning både kompleks og problemfyldt, idet der næsten altid vil være modstridende interesser i forhold til hvorledes planlægning af arealers anvendelse skal ske.

Når der vedtages kommunalplaner, lokalplaner mv. sker dette under iagttagelse af Planloven, men i lige så høj grad ud fra parters interesser – såvel personlige, økonomiske og ikke mindst politiske. Nogen gange får reguleringen i Planloven måske ikke den interesse den fortjener, sammenholdt med de øvrige interesser, og det kan medføre et behov for juridisk rådgivning for den part som måtte blive klemt i processen.

Hos DRACHMANN rådgiver vi løbende vore klienter om planlov, både i forhold til de muligheder der kan være, eksempelvis i forhold til udvikling af en fast ejendom, samt i forhold til det offentliges forvaltning af Planloven. 

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Planlovgivning

§

Artikler om Planlovgivning

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN