Tvangsopløsning

Tvangsopløsning

Er dit selskab havnet i en situation, hvor Erhvervsstyrelsen har truffet beslutning om tvangsopløsning, er det vigtigt, at der handles hurtigt, da der gælder absolutte frister for genoptagelse af selskaber under tvangsopløsning. Det er derfor afgørende at søge rådgivning tidligt i processen for at sikre, at de gældende frister i henhold til selskabslovens bestemmelser, bliver overholdt.

Et selskab risikerer at blive udsat for Erhvervsstyrelsens begæring om tvangsopløsning, hvis ikke selskabet opfylder selskabslovens bestemmelser, og det er i givet fald vigtigt at anerkende vigtigheden af situationen, som kræver specialiseret rådgivning for at sikre, at selskabet søges genoptages i tide og på den mest hensigtsmæssig måde, f.eks. ved genoptagelsesanmodning eller fusion, idet konsekvenserne af ikke at håndtere sagen korrekt, kan have vidtgående konsekvenser for selskabet og ejerkredsen bag.

Læs mere om Tvangsopløsning

Hos DRACHMANN ADVOKATER har vi stor erfaring med behandling af tvangsopløsningssager, og ikke mindst med at rådgive ejerkredsen om, hvordan et selskab reddes fra tvangsopløsning. Vi er faste medhjælpere ved Skifteretten i Helsingør til behandling af tvangsopløsningssager, hvor vi påtager os rollen som likvidator i sager, hvor Erhvervsstyrelsen anmoder Skifteretten i Helsingør om at tvangsopløse et selskab, der ikke opfylder selskabslovens bestemmelser.

Vi har herigennem behandlet et betydeligt antal tvangsopløsningssager som likvidator, hvorved vi har opnået indgående kendskab til og erfaring med den komplekse lovgivning og retspraksis, der er på området, herunder særligt, hvad angår genoptagelsen eller fusionering af selskaber under tvangsopløsning, og hvilke krav, der stilles hertil.

Hos DRACHMANN ADVOKATER tilbyder vi derfor hurtig og sikker rådgivning til dig, hvis dit selskab risikerer eller allerede er begæret tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen, og hjælper dig med at træffe de bedst mulige beslutninger i din situation.

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Tvangsopløsning

§

Artikler om Tvangsopløsning

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN