Fast ejendom og Entreprise

Fast ejendom og Entreprise

Din juridiske partner i ejendomshandel og -udvikling

Ejendomsmarkedet er i konstant forandring, og er et marked som i høj grad afspejler pulsen i samfundet. Markedet for entreprise, og ejendomme afspejler både efterdønninger af -og varsler om den retning som samfundsøkonomien tager.

Hos DRACHMANN har vi altid pulsen på markedet for fast ejendom og entreprise, og vores specialister har indgående erfaring med både udvikling og overdragelse af fast ejendom, samt særlige typer ejerskaber og ejersammenslutninger, således at klienterne altid er sikre på at få den optimale løsning.

Vi har erfaring med alle typer entrepriseret, lige fra de mindre private byggerier, særligt liebhaverbyggerier, til større entrepriser herunder boliger og anlægsarbejder for offentlig ejede selskaber inden for infrastruktur i form af byggemodning, anlæggelse af veje, jernbaner og havne.

Ekspertise i køb og salg af fast ejendom

Vi rådgiver både om almindelige private ejendomskøb, herunder villaer, ejerlejligheder og rækkehuse og særlige liebhaverejendomme, og om større ejendomme til udlejning til såvel bolig som erhverv, samt overdragelse af ejendomsporteføljer

Udvikling af ejendomme

Hos DRACHMANN lytter vi til klienten, og finder løsninger. Hvad der kan forekomme som en problemfyldt case, kan med den rette forståelse af klientens vision, samt kendskab til den planretlige regulering, og god kommunikation med de øvrige parter i byggeriets sektor, herunder offentlige instanser, føre til at muligheder opstår og løsninger findes. Vi rådgiver om alt fra planretlig regulering, bygge- og entrepriseret til miljølovgivning og skatteret. Vores team har en omfattende erfaring med at udvikle ejendomsprojekter, både i bolig- og erhvervssektoren, og vi arbejder tæt sammen med klienten for at sikre, at vi tilvejebringer et succesfuldt forløb.

Læs mere om Fast ejendom og Entreprise

Mangelsager og konfliktløsning

Handel med fast ejendom og eksekvering af byggeri kan være en kompleks størrelse, og til tider går tingende ikke som parterne havde forudset. Det kan ofte føre til uenigheder, som kræver særlig indsigt for at tilvejebringe den bedste løsning.

Hos DRACHMANN har er vi specialiserede i de juridiske problemstillinger inden for fast ejendom og entreprise, og kan give klare juridiske svar på komplekse problemstillinger.

Én ting er det juridiske svar på en problemstilling. Den bedste løsning er dog ofte noget andet.

Hos DRACHMANN har vi særligt fokus på at håndtere konflikter, ikke blot ud fra en vurdering af det forventede udfald af en retssag, men ud fra hvordan klienten får det bedste resultat – på det rigtige tidspunkt.

Komplekse forhold, som fast ejendom og entreprise, medfører et bredere spektrum for løsninger, hvor idérigdom og kreativitet spiller lige så stor en rolle som det juridiske fundament som løsningen skal bygges på.

Kommer det til en retssag, kan vi også tilbyde klienten specialistkompetencer inden for proces for såvel byret, landsret, højesteret og voldgiften. Vi sætter en stor ære i at vinde sagerne, og tager ejerskab på sagerne, så klienten har en sikker medspiller i sagen.

 

En fremtidssikret tilgang

Hos DRACHMANN er vi teknisk opdaterede. Det betyder, at vi kender de IT-løsninger som anvendes i ejendoms og entreprisesektoren, og at vi er i stand til at håndtere store mængder data, og tilvejebringe den relevant data, med det korrekte ressourceforbrug.

Vi kommunikerer på alle platforme, forudsat den fornødne sikkerhed og compliance er til stede.

Målrettet håndtering af sagens data betyder, at den bedste løsning for klienten tilvejebringes så tidligt som muligt, hvilket giver værdi for klienten og tilfredsstillelse for rådgiveren.

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Fast ejendom og Entreprise

§

Artikler om Fast ejendom og Entreprise

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN