Dødsboer

Dødsboer

Hos DRACHMANN ADVOKATER er vi specialister inden for behandling af dødsboer. Vi står derfor klar til at hjælpe arvinger, der enten har fået et bo udleveret til forenklet privat skifte, privat skifte eller hvis vi er blevet udpeget som bobestyrer.

Vi kan også hjælpe med de lovpligtige opgørelser ved ægtefælleudlæg, boudlæg og uskiftede boer.

Privat skifte

Vi vil gennem vores juridiske rådgivning og bistand, sikre pårørende en ro i en svær tid. Med os som medhjælper i et privat skifte, overtager vi alle administrative og praktiske opgaver i forbindelse med dødsboet, så I kan lægge ansvaret fra jer.

I vores behandling af et dødsbo prioriteres klarhed og tilgængelighed, som er med til at give jer et overblik over det, som man som pårørende ofte kan have svært ved at overskue. Dette omfatter en oversigt over aktiver og passiver i boet, værdiansættelse og eventuelt salg af aktiver, samt indfrielse eller overdragelse af passiver. Derudover sikrer vi afklaring af de skatte- og afgiftsmæssige udfordringer, som et skifte medfører.

Har I selv valgt at stå for et privat skifte, og har I brug for hjælp til enkelte opgaver, så er I altid velkommen til at kontakte os, da vi ligeledes yder rådgivning og bistand til ad hoc-opgaver, herunder udarbejdelse og indsendelse af åbningsstatus og den endelige boopgørelse.

Skifte ved bobestyrer

Hvis der i forbindelse med dødsboets bodeling opstår stridigheder, kan dette medføre en lang og vanskelig proces i den i forvejen svære tid. Af denne grund er det ofte til fordel for arvingerne og i mange tilfælde også påkrævet, at boet behandles af en bobestyrer ved et offentligt skifte. Et bo skal ligeledes behandles som et bobestyrerbo, hvis afdøde har foreskrevet dette i et testamente, arvingerne er enige herom eller hvis boet er insolvent.

Læs mere om Dødsboer

Hos DRACHMANN ADVOKATER er vi autoriseret bobestyrer ved Retten i Helsingør og er derfor specialiseret i bobestyrerbehandling, og kan hjælpe dig i forbindelse med et skifte.

Dette kan ske ved alle retter i Danmark.

I forbindelse med de administrative og praktiske opgaver, som følger med behandlingen af boet, så overtager vi alle opgaver.

Det vil sige, at vi påtager os arbejdet med udlevering af boet, indrykning af proklama, førelse af gældbog, udarbejdelse af åbningsstatus, boopgørelse og eventuel selvangivelse for boet. Vi sikrer korrekt opkrævning af boafgift og indbetaling heraf.  Med os som bobestyrer, garanterer vi den mest optimale behandling af boet

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Dødsboer

§

Artikler om Dødsboer

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN