Om os

Vi tager ansvaret og løser dit problem

Siden 1906

Det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør

Hos DRACHMANN ADVOKATER er vi drevet af en enkel, men vigtig overbevisning: Det er vores ansvar at løse dit problem.

Vi forstår, at juridiske udfordringer kan være komplekse og ofte kræver mere end blot en standardløsning. Derfor tilgår vi hver sag med en forståelse for din unikke situation, og vi stræber efter at finde den bedste og mest omkostningseffektive løsning for vores kunder.

Vi er dedikerede til at tage ansvaret og finde den rette løsning for dig.

Et team af dedikerede specialister

Firmaet føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landrets-sagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog advokatfirmaet.

I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i 1987. Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn.

Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere.

Søren Hansen blev partner d. 1. januar 2007, og senest er Mette Rude Clemmensen pr. 1. januar 2008 optaget som firmaets femte partner.
Advokatfirmaet er således det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør

Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer.

Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervs-virksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90'erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i 1998.

Værdigrundlag

Hos DRACHMANN ADVOKATER betjener vi vores kunder efter en meget simpel filosofi:

"Vi løser klientens problem".

Når en klient, privat som erhvervsdrivende, henvender sig til en advokat, er det oftest fordi de er af den opfattelse, at de har et juridisk problem.

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alle juridiske problemer alene kan løses med juridiske værktøjer.
Hos DRACHMANN ADVOKATER har vi i årevis haft tradition for at tænke kreativt, og ikke betragte klientens problemstilling som en isoleret problemstillng, men i højere grad som en helhed.

Fokus er således altid rettet mod den bedste, og gerne hurtigste måde, hvorpå vi løser klientens problem, uanset om denne løsning er styret af juridiske indgangsvinkler.

Om os

DRACHMANN ADVOKATER lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vores klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag.

Advokatfirmaet optræder således som "vi" med klienten, og vi fastholder vores engagement, til sagen er helt afsluttet.

Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde - både en generel rådgivning - men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag.
CSR – Corporate Social Responsibility

DRACHMANN ADVOKATER er det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør og har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Samfundsansvar er en af DRACHMANN ADVOKATERS kerneværdier, og i vores daglige arbejde følger vi de generelle principper opstillet af United Nations Global Compact.

Indadtil ønsker vi at fokusere på miljø- og arbejdsforhold. Vi prøver efter bedste evne at begrænse vores ressourceforbrug i det daglige. Vi foretager løbende arbejdspladsvurderinger, og vi stiller alle de arbejdsredskaber, som kan lette dagligdagen for vores personale til rådighed. Vi understøtter endvidere fælles aktiviteter uden for arbejdstiden i det omfang, vores ansatte ønsker det.

Udadtil sponserer vi bl.a. Hornbækløbet og Julemærkemarchen, da vi finder det væsentligt at støtte vores lokale område og vi vil gerne gøre vores til at udviklingen vokser og trives i den rigtige retning. Indenfor sporten er vi også sponsorer, så børn, unge og voksne har muligheden for at være aktive brugere i nærmiljøet. Vi støtter bl.a. F.C. Helsingør, Nordsjælland Håndbold, Helsingør Håndbold, Espergærde Idræts Forening, Hornbæk Golfklub, Snekkersten MTB Klub, Snekkersten Idrætsforening, m.fl.

Vores pro bono program omfatter bistand til:
- Mary Fonden, herunder bistand til Kvindecenteret Røntofte
- Advokatvagten, der afholdes hver 1. og 3. torsdag i hver måned
- Retshjælp for Erhverv i Nordsjælland, hvilken DRACHMANN ADVOKATER stiftede i oktober 2011
- Røde Kors, som en del af Røde Kors' Erhversklub

Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage i frivilligt arbejde.

Retshjælpen for erhverv

DRACHMANN ADVOKATER er grundlægger af ”Retshjælpen for Erhverv i Nordsjælland”, hvor alle erhvervsdrivende - uanset størrelse, indtjening og branche - kan søge og få gratis råd om spørgsmål, der relaterer sig til deres virksomhed, af såvel juridisk som skatteretlig karakter.

Du kan få svar på, hvad du umiddelbart bør foretage dig i en konkret sag, herunder, om du bør droppe sagen, fortsætte denne, eller evt. blive henvist til anden form for rådgivning, som eks. henvendelse til advokater med speciale inden for den konkrete problemstilling.
Hos retshjælpen møder du en advokat med stor erfaring fra sit daglige virke, så du kan få et hurtigt, klart og brugbart svar. Rådgivningen er mundtlig.

Rådgivningen er gratis og alle henvendelser er personlige og anonyme.

Retshjælpen har åben sidste torsdag i hver måned fra kl. 17.00 – 18.30 og holder til:

Nordhavnsvej 1, 2. sal
3000 Helsingør
DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN