Ind- og udflytningssyn

Ind- og udflytningssyn

Ind- og udflytningssyn er også et område, der giver anledning til mange tvister mellem lejer og udlejer.

Reglen er i dag, at såfremt en udlejer, udlejer mere end en beboelseslejlighed, skal der i forbindelse med en ny lejers indflytning, foretages et indflytningssyn, hvor lejer skal være indkaldt til og hvor lejemålet gennemgås.

På indflytningssynet skal udlejeren udlevere en kopi af indflytningsrapporten til lejeren og lejeren skal kvittere for at havde modtaget den.

Sker der ikke udlevering af en indflytningsrapport, er konsekvensen den, at udlejeren ikke i forbindelse med lejemålets ophør, kan kræve at lejeren fortager sædvanlig vedligeholdelse af lejemålet, men kan alene kræve at lejeren betaler for decideret misligholdelse af lejemålet.

Ved udflytningssyn er der samme regler om, at lejeren på fraflytningssynet skal have udleveret kopi af fraflytningsrapporten og kvittere herfor, og sker det ikke vil udlejeren heller ej af den grund, kunne kræve almindelig vedligeholdelse af lejemålet.

Der er ligeledes skarpe tidsfrister for afholdelse af såvel indflytnings- som udflytningssyn.

Hos DRACHMANN ADVOKATER forestår vi gerne såvel indflytningssyn som udflytningssyn og sikrer at reglerne overholdes.

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Ind- og udflytningssyn

§

Artikler om Ind- og udflytningssyn

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN