Lejerestance

Lejerestance

Desværre opstår der tilfælde, hvor lejeren ikke får betalt huslejen til tiden og det derfor er nødvendigt for udlejer, at der afgives et skriftligt påkrav overfor lejeren.

Der er strenge regler i lejelovgivningen om hvornår, der kan afgives et påkrav overfor lejeren og det præcise indhold heri. Hvis påkravet er korrekt formuleret, er reglerne således at udlejeren efter en i loven fastsat frist, vil kunne ophæve lejemålet, såfremt der endnu ikke er betalt.

I erhvervslejemål har lejeren, efter et påkrav er kommet frem til lejeren, alene en frist på 3 hverdage til at få betalt restancen og for beboelseslejemål, har lejeren en frist på 14 dage hertil.

Er der ikke betalt indenfor fristen, kan udlejer vælge at ophæve lejemålet og med den virkning, at lejeren straks skal fraflytte lejemålet.

Er lejemålet korrekt ophævet og fraflytter lejeren ikke frivilligt lejemålet, vil der kunne gennemføres en udsættelsesforretning via Fogedretten og hele denne procedure omkring påkrav, ophævelse og udsættelse af lejer via fogedret, er vi hos DRACHMANN ADVOKATER specialister i.

Dette var blot nogle af de sædvanlige problemer, der opstår i lejeforhold og har du andre problemer, vil vi med sikkerhed kunne yde dig rådgivning om, hvordan du bedst løser sagen og er dig behjælpelig hermed.

Medarbejdere med dette speciale

Skal vi kontakte dig?

Flere specialeområder under Lejerestance

§

Artikler om Lejerestance

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 1

Nyhed
31.12.2023

Overskrift på nyhed 2

DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN