Højesteret har igen udtalt sig om ”15%-reglen”

Dato: 
2.12.2021
Kategori: 
Nyheder

Siden 1982 har man kunne sælge eller overdrage en bolig mellem familiemedlemmer til den offentlige vurdering +/- 15%.

Det har altid været forudsætningen for anvendelsen af denne regel, at man ikke var bekendt med markedsprisen, det vil sige at man ikke havde fået ejendommen vurderet ved en ejendomsmægler eller lignende.

Højesteret har i 2016 taget stilling til, om der kunne foreligge andre grunde til, at man udelukkede muligheden for at overdrage til +/- 15% og dette har Højesteret anført er tilfældet, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

"Særlige omstændigheder” kan være, at belåningen af ejendommen tyder på, at ejendommens værdi ligger udover den offentlige vurdering +/- 15% eller hvis en arvingsgruppe eller familie udover overdragelse af ejendommen yder gaver m.v., hvor det også kan konkluderes, at parterne er bekendt med en højere værdi af ejendommen.

Nu har Skattestyrelsen forsøgt at udfordre reglen under henvisning til, at de offentlige vurderinger ikke har været reguleret i over 10 år.

Skattestyrelsen har senest i en sag anmodet om en mæglervurdering af en ejendom og gjort gældende, at ejendommens værdi formentligt var en anden end den offentlige vurdering +/- 15%, og har henvist til salg af lignende ejendomme i området og til at der generelt har været stigning på ejendomsmarkedet.

Højesteret har ved kendelse af 26. april 2021 slået fast, at det ikke skal komme borgerne til skade, at der ikke er foretaget nye vurderinger.

Reglen finder således fortsat anvendelse, indtil de nye vurderinger, som er varslet, men endnu ikke modtaget, foreligger, og Skattestyrelsen kan ikke kræve en ejendom vurderet alene henset til generelle omstændigheder i boligmarkedet.

Det er dog stadigvæk således, at Skattestyrelsen kan bede om vurderinger, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder” jf. ovenfor, og at man ikke kan benytte reglen, hvis man har fået ejendommen vurderet ved en mægler eller på lignende måde fået denne vurderet. 

Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte advokat Mette Rude Clemmensen, advokat Søren Hansen eller advokat Jakob Vinding hos DRACHMANN ADVOKATER.

Emne:

Artiklen er skrevet af Mette Rude Clemmensen, Partner, Advokat (H) hos DRACHMANN ADVOKATER

Skal vi kontakte dig?

§

Seneste nyt

Kommende events

Fremtidsfuldmagter, arv og testemente

6. februar 2024
Drachmann Advokater
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Har du spørgsmål til regler om fremtidsfuldmagter, oprettelse af testamente eller arveloven generelt?
Så tilmeld dig vores gratis seminar tirsdag den 6. februar 2024 kl. 17.00 på vores kontor i Allerød.
Mette Rude Clemmensen
Advokat (H)
DRACHMANN
Grundlagt i 1906, vi er Helsingørs ældste advokatfirma. Dedikeret til at yde professionel juridisk rådgivning og ejendomsadministration. Fortrolighed, engagement, og samfundsansvar er hjørnestenene i vores praksis.
Besøg os
Helsingør
Nordhavnsvej 1, 2. sal 
3000 Helsingør
Google Maps
Allerød
Gydevang 39-41, 2. sal
3450 Allerød
Google Maps
CVR-nr. 20 84 11 33
Klientkonto nr. 31 63 24 11 71 05 75 
© 2024 DRACHMANN