Privatret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver inden for alle områder af privatretten.

Privatretlige områder er eller bliver relevant for alle personer på et tidspunkt i deres liv, blandt andet i forbindelse med

  • Køb og salg af fast ejendom, fordi det er vigtigt at få en grundig og uvildig undersøgelse af en af livets største økonomiske investeringer
  • Oprettelse af ægtepagter og testamenter, fordi alle personer bør overveje, om de har behov for at oprette testamente og/eller ægtepagt, da disse dokumenter kan være afgørende for formuedelingen ved såvel død som separation og skilsmisse
  • Behandling af bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse samt dødsbobehandling, som f.eks. arvens fordeling, gennemførelse af skiftet samt afklaring af de skatte- og afgiftsmæssige problemer, et skifte medfører
  • Ægteskabssager, herunder spørgsmål forældremyndighed, børns bopæl og ægtefælleskifter
  • Aftaler mellem private
  • Tvister med andre herunder det offentlige, virksomheder eller øvrige private personer.

Vi har mange års erfaring inden for privatret, hvilket sikrer en professionel, personlig og kompetent behandling af sagerne.

Andre retsområder...

Retsområder

 Se, hvad vi kan hjælpe dig med?

»

Lejeret

Vi administrerer ejendomme i hele Nordsjælland samt i Københavnsområdet. Sideløbende med vores ejendomsadministration rådgiver vi om lejelovgivningen både for boliger og erhvervslejemål.

»

Fast ejendom

Fast ejendom er ikke kun skøde, refusion, tingbøger og deklarationer, men tillige planret, skatteret, kontraktsret, entrepiseret.
DRACHMANN ADVOKATER har specialister inden for alle områder.

»

Offentlig ret

DRACHMANN ADVOKATER betjener offentlige instanser med juridisk rådgivning og juridiske ekspeditioner.

Har du som borger brug for råd, i forhold til dine rettigheder over for det offentlige, har vi ekspertisen, både i forhold til byggesager, planlovgivning, skatteret, almindelig forvaltningsret, børne- og forældresager m.v.

 

»

Erhvervsret

Målrettet, effektiv og kompetent rådgivning. Vi er med klienten hele vejen i mål.

»

Insolvensret

DRACHMANN ADVOKATER har sin daglige gang i skifteretten, og behandler konkursboer, rekonstruktioner og gældssaneringer.

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forhold til konkurs eller insolvens, kan DRACHMANN ADVOKATER tilbyde høj grad af ekspertise.

»

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top