Offentlig ret

Offentlig regulering bliver stadigt mere omfattende og kompleks. Hos DRACHMANN ADVOKATER kan du få sikkert og hurtigt svar inden for alle områder af forvaltningsretten. Vi fører løbende sager om forvaltningsretlige afgørelser, høringer, lokalplanforslag mv. Magtbalancen mellem borger og det offentlige er et stigende problem, og med det offentlige som modpart kan man meget nemt føle sig magtesløs. Derfor er det afgørende, at man tidligt i processen allierer sig med en kvalificeret rådgiver, således at man tidligst muligt får taget de korrekte og relevante skridt, og fremsat de rigtige indsigelser og klager på de rigtige tidspunkter over for de relevante myndigheder.

DRACHMANN ADVOKATER er med klienten hele vejen i mål.

Andre retsområder...

Retsområder

 Se, hvad vi kan hjælpe dig med?

»

Lejeret

Vi administrerer ejendomme i hele Nordsjælland samt i Københavnsområdet. Sideløbende med vores ejendomsadministration rådgiver vi om lejelovgivningen både for boliger og erhvervslejemål.

»

Fast ejendom

Fast ejendom er ikke kun skøde, refusion, tingbøger og deklarationer, men tillige planret, skatteret, kontraktsret, entrepiseret.
DRACHMANN ADVOKATER har specialister inden for alle områder.

»

Privatret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver private, både når der er aktuelle problemstillinger, men i lige så høj grad for at få afdækket mulige risici og behov for privatretlige dokumenter, så som testamenter, ægtepagter, fuldmagter, fremtdidsfuldmagter m.v.

»

Erhvervsret

Målrettet, effektiv og kompetent rådgivning. Vi er med klienten hele vejen i mål.

»

Insolvensret

DRACHMANN ADVOKATER har sin daglige gang i skifteretten, og behandler konkursboer, rekonstruktioner og gældssaneringer.

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forhold til konkurs eller insolvens, kan DRACHMANN ADVOKATER tilbyde høj grad af ekspertise.

»

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top