Lejeret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver inden for alle områder af såvel erhvervslejeret som boliglejeret.

Vi har stor ekspertise inden for udarbejdelse af lejekontrakter, og deltager gerne i en forhandling om vilkårene.

Vi rådgiver om drift af udlejningsejendomme, og kan endvidere, via DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION, tilbyde at administrere ejendomme.

Vi har stor erfaring med problemstillinger vedrørende lejemåls opsigelse, herunder uopsigelighedsbestemmelser, og det opgør og tvister der ofte opstår i forbindelse med et lejemåls ophør. Herunder de komplicerede regler der er omkring ind- og udflytningssyn af boliglejemål.

Er en sag gået i "hårknude", er vi et procedurekontor, der gerne fører sagen i såvel huslejenævn, boligret, landsret og Højesteret.

Andre retsområder...

Retsområder

 Se, hvad vi kan hjælpe dig med?

»

Fast ejendom

Fast ejendom er ikke kun skøde, refusion, tingbøger og deklarationer, men tillige planret, skatteret, kontraktsret, entrepiseret.
DRACHMANN ADVOKATER har specialister inden for alle områder.

»

Offentlig ret

DRACHMANN ADVOKATER betjener offentlige instanser med juridisk rådgivning og juridiske ekspeditioner.

Har du som borger brug for råd, i forhold til dine rettigheder over for det offentlige, har vi ekspertisen, både i forhold til byggesager, planlovgivning, skatteret, almindelig forvaltningsret, børne- og forældresager m.v.

 

»

Privatret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver private, både når der er aktuelle problemstillinger, men i lige så høj grad for at få afdækket mulige risici og behov for privatretlige dokumenter, så som testamenter, ægtepagter, fuldmagter, fremtdidsfuldmagter m.v.

»

Erhvervsret

Målrettet, effektiv og kompetent rådgivning. Vi er med klienten hele vejen i mål.

»

Insolvensret

DRACHMANN ADVOKATER har sin daglige gang i skifteretten, og behandler konkursboer, rekonstruktioner og gældssaneringer.

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forhold til konkurs eller insolvens, kan DRACHMANN ADVOKATER tilbyde høj grad af ekspertise.

»

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top