Insolvensret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver inden for alle grene af insolvensretten.

Vi har i en lang årerække behandlet konkursboer for SKAT og andre kreditorer, og har specialistviden inden for konkursboer og særligt behandling af omstødelsessager, samt sager om ledelses- og bestyrelsesansvar. Insolvensretten er dog i lige så høj grad rådgivning til virksomheder som er økonomisk og/eller likviditetsmæssigt udfordrede. Sammen med virksomhedens ledelse og evt. bestyrelse analyserer vi virksomheden og økonomien, og får via forhandlinger med kreditorerne virksomheden på ret kurs, til sikring af indtjening og bibeholdelse af arbejdspladser.

Har du som kreditor evt. vanskeligheder med en kontraktpart vedr. betalinger, kan DRACHMANN ADVOKATER også bistå dig, evt. med inkasso, eller forhandlinger med din kontraktpart. Der er mange måder at sikre sig mod – eller begrænse - tab på debitorer. DRACHMANN ADVOKATER tilvejebringer en sikker, velovervejet og målrettet proces og sikrer dig de bedste muligheder for at undgå eller begrænse tab.

Andre retsområder...

Retsområder

 Se, hvad vi kan hjælpe dig med?

»

Lejeret

Vi administrerer ejendomme i hele Nordsjælland samt i Københavnsområdet. Sideløbende med vores ejendomsadministration rådgiver vi om lejelovgivningen både for boliger og erhvervslejemål.

»

Fast ejendom

Fast ejendom er ikke kun skøde, refusion, tingbøger og deklarationer, men tillige planret, skatteret, kontraktsret, entrepiseret.
DRACHMANN ADVOKATER har specialister inden for alle områder.

»

Offentlig ret

DRACHMANN ADVOKATER betjener offentlige instanser med juridisk rådgivning og juridiske ekspeditioner.

Har du som borger brug for råd, i forhold til dine rettigheder over for det offentlige, har vi ekspertisen, både i forhold til byggesager, planlovgivning, skatteret, almindelig forvaltningsret, børne- og forældresager m.v.

 

»

Privatret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver private, både når der er aktuelle problemstillinger, men i lige så høj grad for at få afdækket mulige risici og behov for privatretlige dokumenter, så som testamenter, ægtepagter, fuldmagter, fremtdidsfuldmagter m.v.

»

Erhvervsret

Målrettet, effektiv og kompetent rådgivning. Vi er med klienten hele vejen i mål.

»

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top