Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Privatret
Opdateret den 7. februar 2023

Lempeligere regler for gældssaneringDe nye regler for gældssanering trådte i kraft i juli 2022 med baggrund i Konkursrådets betænkning om modernisering af reglerne om gældssanering.

Det vil sige, at sager, der er fremsendt til skifteretten efter juli 2022, vil være omfattet af de nye regler.

De generelle forudsætninger for at opnå gældssanering er ikke ændret. Det er således fortsat en forudsætning, at man ikke er i stand til at betale sin gæld inden for en rimelig tidshorisont, som ty-pisk beregnes på 10 år, og at en gældssanering derudover vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold.

Den største ændring i de nye regler er, at afdragsperioden for alle fremadrettet er 3 år. Tidligere var afdragsperioden på 5 år ved en normal gældssanering, dog således at folkepensionister og personer, der søgte gældssanering i forbindelse med konkurs, kun skulle afdrage i 3 år. Nu skal alle kun afdrage i 3 år.

Derudover er der i de nye regler indsat bestemmelse om, at en gældssanering godt kan behandles sideløbende med et konkursbo. Der er således ikke længere noget krav om, at en konkursbehandling skal være afsluttet. Det betyder, at man kan komme hurtigere i gang, hvis man har været så uheldig at gå konkurs og have en større personlig gæld derefter.

Ved en gældssanering i forbindelse med konkurs skal man være opmærksom på, at kurator skal afgive en erklæring om, hvorvidt der under konkursboet er fremkommet oplysninger, der skulle tale imod en gældssanering.

Vedrørende skattekrav er der også sket en ændring med de nye regler. Tidligere omfattede gælds-saneringen ikke skattekrav vedrørende det indkomstår, hvori sagen om gældssanering blev indledt i skifteretten. Det er nu ændret, og gældssanering vil efter de nugældende regler omfatte forfaldne B-skatterater til tidspunktet for gældssaneringens indledning og restskatten for det indkomstår, hvor gældssaneringen er blevet indledt. Indledes sagen i 2023, vil en eventuel restskat for 2023 være om-fattet af gældssaneringen.

I gældssaneringssager ser man ofte, at disse bliver afvist som følge af nystiftet forbrugsgæld. Dette er også ændret i de nye regler. Fremadrettet kan skifteretten ikke nægte at indlede en gældssanering, såfremt stiftelsen af nyere forbrugsgæld er sket på baggrund af særlige omstændigheder og fremstår som rimelige.

Det kan f.eks. være, at man har måttet optage lån til sundhedsrelaterede indkøb, såsom briller, tand-lægeregning eller lån i forsøg på at redde en virksomhed. Der kan også være tale om lån til indkøb af f.eks. vaskemaskiner, computer m.v.

En gældssaneringssag begynder med en ansøgning til skifteretten i den retskreds, hvor skyldner er bosiddende. Ansøgningen kan findes på www.domstol.dk og er let og overskuelig at udfylde.

Hvis man inden ansøgning ønsker rådgivning eller et overblik over konsekvenserne af en ansøgning, er kontorets ekspert, advokat Mette Rude Clemmensen, som er medhjælper i gældssaneringssager ved Skifteretten i Helsingør.

Derudover kan vi henvise til, at man kan få gratis økonomisk rådgivning blandt andet ved Frivilligcenteret i Helsingør, Kronborgvej 1C, 2. sal, hver onsdag mellem 10.00 – 15.00. De har telefonnummer 4921 5060.

 

 

Artiklen er skrevet af METTE RUDE CLEMMENSEN

Partner, Advokat (H) hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top