Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Privatret
Opdateret den 14. november 2019

KAN MEKANIKEREN BEHOLDE MIN BIL, INDTIL JEG BETALER?

Har man haft sin bil til reparation hos en mekaniker, er man muligvis blevet mødt med betingelsen om, at bilen først kan udleveres når regningen er betalt. Kan mekanikeren forlange det? Det korte svar er ja, idet der i dansk ret eksisterer en tilbageholdsret.

 

Tilbageholdsret er retten til at opretholde besiddelsen af en ting, som en anden har krav på at få udleveret, indtil visse krav er opfyldt. Tilbageholdsretten kan forklares som en udvidelse af den almindelige samtidighedsgrundsætning - kontantkøb. Kontantkøb er reglen om, at køber og sælger udveksler deres ydelser samtidig.

 

Det er dog ikke alle aftaler, som muliggør en samtidighed for udveksling af ydelser. I disse tilfælde kan det blive relevant at udøve tilbageholdsret. Ved tilbageholdsret er de oplagte eksempler f.eks. når ting bliver udleveret til reparation, opbevaring eller transport. Ved disse aftaler, er det ikke muligt at udveksle ydelserne på samme tid, hvorefter reglerne om tilbageholdsret finder anvendelse. I denne artikel vil vi særligt se på tilbageholdsret for mekanikere i forbindelse med reparation af biler, men reglerne kan udvides til andre områder.

 

For at en mekaniker lovligt kan tilbageholde en bil, skal betingelserne for tilbageholdsretten være opfyldt. Aftalen skal være kontantkøb, det vil sige samtidig udveksling af ydelser. Køb på kredit umuliggør dermed tilbageholdsret. Der er to betingelser for, at der kan udøves tilbageholdsret i en bil, 1. besiddelsesbetingelsen, 2. konneksitet.

 

Besiddelsesbetingelsen er betingelsen om, at mekanikeren skal være i besiddelse af bilen. Har mekanikeren opgivet besiddelsen af bilen f.eks. ved at udlevere bilen, har mekanikeren mistet tilbageholdsretten. Der er underordnet om bilen er udleveret af mekanikeren eller folk tilknyttet værkstedet, så længe udleveringen er sket frivilligt.

 

Tilbageholdsretten vågner ikke op igen selvom mekanikeren på et senere tidspunkt kommer i besiddelse af bilen igen. Situationen kunne f.eks. være, hvis mekanikeren har et tilgodehavende fra tidligere arbejde på bilen, og kommer i besiddelse af bilen igen i forbindelse med nyt arbejde. I dette tilfælde, kan mekanikeren, som udgangspunkt, ikke udøve tilbageholdsret for manglende betaling af det første arbejde.

 

Undtagelsen til ovennævnte er tilfældet, hvor overdragelsen ikke sker frivillig, f.eks. hvis ejeren af bilen bryder ind på værkstedet og tilegner sig bilen. I disse tilfælde mister mekanikeren ikke tilbageholdsretten. Det samme vil gøre sig gældende i det tilfælde, hvor en ejer eller personer som ejerne har anmodet herom, ikke leverer bilen tilbage i forbindelse med en aftalt kortere prøvetur. Mekanikeren ville i dette tilfælde, med fogedrettens hjælp, blive genindsat i besiddelsen af bilen.

 

Konneksitetsbetingelsen er betingelsen om, at der skal være en nærmere sammenhæng mellem besiddelsen og kravet. Betingelsen er for mekanikere typisk opfyldt ved, at bilen er i mekanikernes besiddelse i forbindelse med arbejde på bilen. Havde situationen været den, at kunden i den afleverede bil, havde et nyt fjernsyn, kan mekanikeren ikke udøve tilbageholdsret i fjernsynet, idet der ikke er sammenhæng mellem kravet og besiddelsen.

 

Der kan være tilfælde, hvor en mekaniker ikke kan udøve tilbagehold på trods af, at betingelserne er opfyldt. Det er tilfælde, hvor en tilbageholdelse vil lægge et uforholdsmæssigt pres på ejeren. I disse tilfælde skal mekanikeren formentligt aflevere bilen.

 

Har en mekaniker tilbageholdt et aktiv, uden at betingelserne var opfyldt, risikerer mekanikeren at blive erstatningsansvarlig for det tab, tilbageholdelsen har medført.

 

Er man som mekaniker eller ejer i tvivl, om der kan udøves tilbageholdsret, er det altid en god ide at få forholdet afklaret ved en advokat, så man ikke risikere at blive erstatningsansvarlig.

 

Artiklen er skrevet af advokatfuldmægtig, Sebastian Hartmann Nielsen,
hos DRACHMANN ADVOKATER

 {contact 22}

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top