Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Privatret
Opdateret den 29. november 2019

FEJLOVERFØRSEL, SÆRLIGT I TILFÆLDE HVOR MODTAGER GÅR KONKURS

Mange gennemgår kontonummeret en ekstra gang inden de godkender en bankoverførsel, men hvad er afsenderens retsstilling, hvis pengene alligevel sendes til den forkerte konto og fejlen skyldes, at afsenderen har tastet det forkert kontonummer.

Det klare udgangspunkt er, at afsenderen har krav på at få pengene tilbage, hvis der er sket en fejloverførelse. Banken kan dog ikke gøres ansvarlig, hvis fejlen skyldes at afsenderen har indtastet den forkerte konto. Endvidere kan banken ikke blot tilbageføre beløbet. Modtageren af pengene skal kontaktes og anmodes om at tilbagebetale beløbet. Lykkes det ikke frivilligt, enten fordi modtageren ikke kan, eller vil betale pengene tilbage, er sidste udvej at gå rettens vej.

Særlige problemer opstår, hvis overførelsen sker til en som er under konkursbehandling. I disse tilfælde opstår nogle særlige problemstillinger, hvor afsenderens rettigheder afhænger af, hvornår overførelsen er sket.

Er fejloverførelsen sket på et tidspunkt, som ligger efter afsigelsen af konkursdekretet, er kravet om tilbagebetaling, som det klare udgangspunkt, bedre stillet end de andre kreditorer, og overførelsen kan kræves tilbagebetalt på samme måde som nævnt ovenfor.

Er fejloverførelsen sket på et tidspunkt, som ligger før afsigelsen af konkursdekretet, behandles kravet på samme måde som andre krav i boet. Spørgsmålet er om krav på tilbagebetaling af en fejloverførelse, kan betragtes som et separatistkrav, hvorefter beløbet kan kræves tilbagebetales jf. konkursloven § 82. Et separatistkrav er retten til en individuel ting, i dette tilfælde penge, som ikke er bundet af konkursordnen.

Hvorvidt krav på penge er et separatistkrav, afhænger af om det kan individualiseres. I tilfældet hvor pengene er indsat på en alm. bankkonto, opfattes det som en sammenblanding med de penge, der i forvejen stod på kontoen, hvorefter det fejloverførte beløb ikke kan individualiseret. Afsender har ikke et separatistkrav på at beløbet tilbagebetalt. Det er uden betydning, at beløbet forsat indestår på bankkontoen.

Det skal nævnes, at det fejloverførte beløbet kan anmeldes i boet, hvorefter det får samme status som de andre simple krav i boet. Tilbagebetalingen afhænger herefter af, hvorvidt der er penge i boet eller ej.

Konklusionen må være, at det kan være en god ide at bruge et ekstra sekund på at undersøge, hvorvidt det er det rigtige kontonummer, der er indtastede, for selvom afsenderen har krav på at få pengene tilbage, kan det være svært, og i særlige omstændigheder medføre at hele beløbet går tabt.

Artiklen er skrevet af advokat, Mette Rude Clemmensen(L),
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top