Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Lejeret
Opdateret den 14. november 2019

POLITISK INDGREB KAN FÅ KONSEKVENSER FOR ANDELSBOLIGER

Regeringen har varslet ændring i boligreguleringsloven § 5, stk. 2, som kan få konsekvenser for andelsboliger.

Ifølge boligreguleringsloven kan en udlejer foretage gennemgribende modernisering af en lejlighed, hvorefter udlejeren kan fastsætte huslejen til det lejedes værdi, hvilket typisk er højere end den såkaldte omkostningsbestemte leje.

Regeringen vil ændre reglerne på baggrund af Blackstone-episoden, hvor den udenlandske kapitalfond påtænkte at købe ejendomme, så lejlighederne kunne moderniseres og lejes ud for en højere husleje. Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedsenhed vil derfor tage kampen op mod udenlandske kapitalfondes opkøb af danske ejendomme.


Såfremt regeringen strammer lovgivning for udlejningsejendomme, således at der ikke er et økonomisk incitament for udlejere at udføre modernisering af ældre boligbyggerier, medfører det et fald i priserne for udlejningsejendomme. Dette kan dog også få konsekvenser for andelsboliger.

Det fremgår nemlig af andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b, at såfremt andelsboligforeningen benytter valuarvurdering, skal værdiansættelsen afspejles i den værdi, som ejendommen har, såfremt ejendommen skulle sælges som udlejningsejendom. Vurderinger på andelsboliger bygger direkte på vurdering af tilsvarende udlejningsejendomme.

Stramninger af reglerne i boligreguleringslovens § 5, stk. 2 der indebærer, at prisen på udlejningsejendomme falder, medfører, at værdien af andelsboliger falder tilsvarende.

 

Artiklen er skrevet af advokatfuldmægtig, Sergej Protsenko,
hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdsparter

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top