Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Fast ejendom
Opdateret den 2. december 2021

Højesteret har igen udtalt sig om ”15%-reglen”

Siden 1982 har man kunne sælge eller overdrage en bolig mellem familiemedlemmer til den offentlige vurdering +/- 15%.

Det har altid været forudsætningen for anvendelsen af denne regel, at man ikke var bekendt med markedsprisen, det vil sige at man ikke havde fået ejendommen vurderet ved en ejendomsmægler eller lignende.

Højesteret har i 2016 taget stilling til, om der kunne foreligge andre grunde til, at man udelukkede muligheden for at overdrage til +/- 15% og dette har Højesteret anført er tilfældet, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”.

"Særlige omstændigheder” kan være, at belåningen af ejendommen tyder på, at ejendommens værdi ligger udover den offentlige vurdering +/- 15% eller hvis en arvingsgruppe eller familie udover overdragelse af ejendommen yder gaver m.v., hvor det også kan konkluderes, at parterne er bekendt med en højere værdi af ejendommen.

Nu har Skattestyrelsen forsøgt at udfordre reglen under henvisning til, at de offentlige vurderinger ikke har været reguleret i over 10 år.

Skattestyrelsen har senest i en sag anmodet om en mæglervurdering af en ejendom og gjort gældende, at ejendommens værdi formentligt var en anden end den offentlige vurdering +/- 15%, og har henvist til salg af lignende ejendomme i området og til at der generelt har været stigning på ejendomsmarkedet.

Højesteret har ved kendelse af 26. april 2021 slået fast, at det ikke skal komme borgerne til skade, at der ikke er foretaget nye vurderinger.

Reglen finder således fortsat anvendelse, indtil de nye vurderinger, som er varslet, men endnu ikke modtaget, foreligger, og Skattestyrelsen kan ikke kræve en ejendom vurderet alene henset til generelle omstændigheder i boligmarkedet.

Det er dog stadigvæk således, at Skattestyrelsen kan bede om vurderinger, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder” jf. ovenfor, og at man ikke kan benytte reglen, hvis man har fået ejendommen vurderet ved en mægler eller på lignende måde fået denne vurderet. 

Såfremt du har spørgsmål, kan du kontakte advokat Mette Rude Clemmensen, advokat Søren Hansen eller advokat Jakob Vinding hos DRACHMANN ADVOKATER.

 

Artiklen er skrevet af advokat, Mette Rude Clemmensen,
partner hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top