Aktuelle Artikler

Hos DRACHMANN ADVOKATER er du altid sikker på, at den nyeste lovgivning, de nyeste domme, og de nyeste litterere artikler og tidsskrifter vil blive inddraget i den rådgivning du modtager.

Vi skriver løbende artikler, og holder løbende kurser om aktuelle retsområder, hvilket i øvrigt offentliggøres i dagspressen og andre tidsskrifter.

Neden for kan du se og læse de seneste udgivelser.

Erhvervsret
Opdateret den 2. december 2021

Afskaffelse af iværksætterselskabet (IVS)

 

Inden den 15. oktober 2021 skal alle danske iværksætterselskaber (IVS’er) omdannes til anpartsselskaber (ApS’er) eller anmeldes til opløsning. Alle iværksætterselskaber, der ikke er omdannet eller anmeldt til opløsning inden den 15. oktober 2021, vil blive tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

Folketinget vedtog i 2019 at udfase iværksætterselskaberne, hvilket skete ved først at fjerne muligheden for at oprette nye iværksætterselskaber og derefter fastsætte en frist for, hvornår alle eksisterende iværksætterselskaber skal være enten omdannet til et anpartsselskab eller anmeldt til opløsning. Denne frist er blevet udskudt, men den er nu endeligt fastsat til fredag den 15. oktober 2021.

Afskaffelsen af iværksætterselskabet skyldes, at selskabsformen i højere grad end ventet medførte svig - særligt med skatte- og afgiftsrestancer.

I relation til afskaffelsen af iværksætterselskabet er kapitalkravet til anpartsselskaber blevet nedsat fra kr. 50.000,00 til kr. 40.000,00. Selskabskapitalen i et iværksætterselskab skal derfor forhøjes til minimum kr. 40.000,00 hvis ikke den er det i forvejen, før selskabet kan omregistreres til et anpartsselskab. Selskabskapitalforhøjelsen skal dokumenteres overfor Erhvervsstyrelsen. Der er ikke krav om, at den allerede registrerede selskabskapital skal være intakt, og selskabskapitalkravet kan således opfyldes ved at forhøje selskabskapitalen med difference mellem den allerede registrerede selskabskapital og minimumskravet. Mange iværksætterselskaber har en registreret selskabskapital på kun kr. 1,00, og selskabskapitalen vil i så fald skulle forhøjes med kr. 39.999,00 for at opfylde selskabskapitalkravet for anpartsselskaber. Har selskabet frie midler kan disse benyttes til at forhøje selskabskapitalen, så man er helt eller delvis fri for at indskyde yderligere aktiver i selskabet for at opfylde selskabskapitalkravet for anpartsselskaber.

Herudover kræves der for omregistrering, at selskabets vedtægter opfylder kravene til et anpartsselskab, hvilket vil sige, at den forhøjede selskabskapital skal fremgå af vedtægterne, og at selskabets navn skal ændres, så det indeholder enten ’anpartsselskab’ eller ’ApS’. Både omregistreringen af selskabet, forhøjelsen af selskabskapitalen og ændringen af selskabets vedtægter skal ske på baggrund af beslutning fra selskabets generalforsamling. En eventuel frivillig opløsning af selskabet skal også ske på baggrund af en generalforsamlingsbeslutning.

Omregistreringen af iværksætterselskaber til anpartsselskaber foregår rent praktisk ved anmeldelse på virk.dk vedlagt dokumentation for forhøjelsen af selskabskapitalen, de reviderede vedtægter og et generalforsamlingsreferat indeholdende de nødvendige generalforsamlingsbeslutninger.

Drachmann Advokater I/S kan være behjælpelig både med omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber og med frivillig opløsning af iværksætterselskaber, således at netop dit iværksætterselskab ledes trygt hen mod afskaffelsesfristen den 15. oktober 2021 uden at blive tvangsopløst af Erhvervsstyrelsen.

 

Artiklen er skrevet af William Storr-Christensen
stud jur. hos DRACHMANN ADVOKATER

 

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top