Retsområder

Andre retsområder...

Lejeret

Vi administrerer ejendomme i hele Nordsjælland samt i Københavnsområdet. Sideløbende med vores ejendomsadministration rådgiver vi om lejelovgivningen både for boliger og erhvervslejemål.

»

Fast ejendom

Fast ejendom er ikke kun skøde, refusion, tingbøger og deklarationer, men tillige planret, skatteret, kontraktsret, entrepiseret.
DRACHMANN ADVOKATER har specialister inden for alle områder.

»

Offentlig ret

DRACHMANN ADVOKATER betjener offentlige instanser med juridisk rådgivning og juridiske ekspeditioner.

Har du som borger brug for råd, i forhold til dine rettigheder over for det offentlige, har vi ekspertisen, både i forhold til byggesager, planlovgivning, skatteret, almindelig forvaltningsret, børne- og forældresager m.v.

 

»

Privatret

DRACHMANN ADVOKATER rådgiver private, både når der er aktuelle problemstillinger, men i lige så høj grad for at få afdækket mulige risici og behov for privatretlige dokumenter, så som testamenter, ægtepagter, fuldmagter, fremtdidsfuldmagter m.v.

»

Erhvervsret

Målrettet, effektiv og kompetent rådgivning. Vi er med klienten hele vejen i mål.

»

Insolvensret

DRACHMANN ADVOKATER har sin daglige gang i skifteretten, og behandler konkursboer, rekonstruktioner og gældssaneringer.

Har du brug for hjælp eller rådgivning i forhold til konkurs eller insolvens, kan DRACHMANN ADVOKATER tilbyde høj grad af ekspertise.

»

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top