Om os

DRACHMANN ADVOKATER lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vores klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag.

Advokatfirmaet optræder således som "vi" med klienten, og vi fastholder vores engagement, til sagen er helt afsluttet.

Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde - både en generel rådgivning - men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag.

 

CSR – Corporate Social Responsibility

DRACHMANN ADVOKATER er det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør og har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Samfundsansvar er en af DRACHMANN ADVOKATERS kerneværdier, og i vores daglige arbejde følger vi de generelle principper opstillet af United Nations Global Compact.

Indadtil ønsker vi at fokusere på miljø- og arbejdsforhold. Vi prøver efter bedste evne at begrænse vores ressourceforbrug i det daglige. Vi foretager løbende arbejdspladsvurderinger, og vi stiller alle de arbejdsredskaber, som kan lette dagligdagen for vores personale til rådighed. Vi understøtter endvidere fælles aktiviteter uden for arbejdstiden i det omfang, vores ansatte ønsker det.

Udadtil sponserer vi bl.a. Hornbækløbet og Julemærkemarchen, da vi finder det væsentligt at støtte vores lokale område og vi vil gerne gøre vores til at udviklingen vokser og trives i den rigtige retning. Indenfor sporten er vi også sponsorer, så børn, unge og voksne har muligheden for at være aktive brugere i nærmiljøet. Vi støtter bl.a. F.C. Helsingør, Nordsjælland Håndbold, Helsingør Håndbold, Espergærde Idræts Forening, Hornbæk Golfklub, Snekkersten MTB Klub, Snekkersten Idrætsforening, m.fl.

Vores pro bono program omfatter bistand til:

 

-       Mary Fonden, herunder bistand til Kvindecenteret Røntofte

-       Advokatvagten, der afholdes hver 1. og 3. torsdag i hver måned

-       Retshjælp for Erhverv i Nordsjælland, hvilken DRACHMANN ADVOKATER stiftede i oktober 2011

-       Røde Kors, som en del af Røde Kors' Erhversklub

 

Vi opfordrer vores medarbejdere til at deltage i frivilligt arbejde.

 

 

 

 

Læs mere om os...

Retshjælpen for Erhverv

DRACHMANN ADVOKATER er grundlægger af ”Retshjælpen for Erhverv i Nordsjælland”, hvor alle erhvervsdrivende - uanset størrelse, indtjening og branche - kan søge og få gratis råd om spørgsmål, der relaterer sig til deres virksomhed, af såvel juridisk som skatteretlig karakter.


Du kan få svar på, hvad du umiddelbart bør foretage dig i en konkret sag, herunder, om du bør droppe sagen, fortsætte denne, eller evt. blive henvist til anden form for rådgivning, som eks. henvendelse til advokater med speciale inden for den konkrete problemstilling.


Hos retshjælpen møder du en advokat med stor erfaring fra sit daglige virke, så du kan få et hurtigt, klart og brugbart svar. Rådgivningen er mundtlig.


Rådgivningen er gratis og alle henvendelser er personlige og anonyme.


Retshjælpen har åben sidste torsdag i hver måned fra kl. 17.00 – 18.30 og holder til:


Nordhavnsvej 1, 2. sal
3000 Helsingør

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

»

Medarbejderoversigt

”DRACHMANN ADVOKATER har gennem årene specialiseret sig i at rådgive små og mellemstore erhvervsvirksomheder, både i og især uden for København. Vi ved, hvordan det er at drive virksomhed i provinsen i nærheden af København. Vi kender de udfordringer, men også de fordele, det giver at være placeret her.”

Anders Drachmann,
advokat og partner i
DRACHMANN ADVOKATER

»

Historie

Firmaet føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landrets-sagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog advokatfirmaet.

»

Værdigrundlag

Hos DRACHMANN ADVOKATER betjener vi vores kunder efter en meget simpel filosofi:

 "Vi løser klientens problem".

»

Ejendomsadministration

DRACHMANN EJENDOMSADMINISTRATION A/S administrerer ejendomme på hele Sjælland. Hos os får du konkurrencedygtige administrationsløsninger, der tager udgangspunkt i den eneklte kunde.

Samarbejdspartnere

skatteadvokater bestyrelsesadvokater danskeadvokater familieadvokater arveretsadvokater dba logo

 

Her finder du os

Back to Top